סוכנות הביטוח המובילה בישראל לביטוח צלמים, מכוני יופי וקוסמטיקה!

ביטוח ייחודי לצלמים מקצועיים

כי שקט נפשי מביא לביטוי עיסקי איכותי יותר

ביטוח ציוד הצילום היקר שברשותכם, ביטוח צד ג' ואחריות מקצועית לצלם, ייתן לכם את הביטחון הכלכלי והשקט הנפשי מפני תביעות של אולמות אירועים, גופים מוסדיים ולקוחות פרטיים. 
בעקבות עליה חדה במס' התביעות בשנים האחרונות הפך ביטוח זה למצרך מאוד חשוב בעסק לצורך הגנה מקסימלית מפני תביעות רכוש, גוף ורשלנות מקצועית.
אנו בקודקוד סוכנות לביטוח בשיתוף עם חברות הביטוח התאמנו לכם את ביטוח העסק המקיף ביותר ובמחיר מיוחד אשר חולק ל-4 חבילות SILVER, SILVER+, GOLD, PREMIUM בכדי להתאים את הכיסוי ככל שניתן לעסק.


הכיסויים הביטוחיים:


ביטוח ציוד צילום – הציוד יבוטח מפני אש ופריצה למקום האחסון שלו (בית מגורים/סטודיו), ובחלקו יבוטח גם מחוץ לבית העסק בביטוח כל הסיכונים ע"פ רשימת ציוד שתצורף. הציוד יבוטח בערכו כחדש.
ביטוח צד ג' לצלמים – כיסוי צד ג' נותן מענה מפני תביעות של לקוחות או אולמות אירועים במידה וגורם הנזק הוא הצלם או קבלן משנה מטעמו. 
ביטוח אחריות מקצועי לצלמים – כיסוי ביטוחי ברמת ביקוש גבוהה המגן מפני תביעות כלפי רשלנותו המקצועית של הצלם ו/או מי מטעמו. מרבית התביעות הן בעקבות נזקי גוף שנגרמו ללקוח ו/או אובדן חומר שצולם. בכיסוי צד ג' בלבד הנזק הנ"ל אינו מכוסה ונמצא בפירוש כאחד החריגים בפוליסה, ולכן מומלץ ביותר לשלב בביטוח העסק גם את סעיף צד ג' וגם את סעיף אחריות מקצועית כאחד.

אחריות מקצועית לפי סכום ביטוח 1,000,000 ש"ח

ציוד צילום עד 50,000 ₪ מפני אש ופריצה (כולל רחפן!!) 

ציוד צילום בכיסוי כל הסיכונים ע"ס 30,000 ₪ מתוך הסכום הכולל

שיפורי מבנה עד 50,000 ₪

נזקי טבע ורעידת אדמה

נזקי טרור - לפי נזק ראשון עד 50,000 ₪

שחזור מסמכים ומידע דיגיטלי עד 30% מערך התכולה ומקסימום 30,000 ₪ לתקופה

צד ג' ע"ס 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה כולל הרחבה לעבודות חוץ וקבלני משנה.

כיסוי חבות מעבידים לשלושה עובדים לפי סכום ביטוח של 20,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה

אחריות מקצועית לפי סכום ביטוח 200,000

אחריות מקצועית לפי סכום ביטוח 400,000